نمایندگی ها

نمایندگی های عمده فروش

تهران

پخش پاترو

«جناب آقای عدنان جعفری»

تهران،بازار بزرگ،بازار عباس آباد،سرای حسینی،پلاک ۳،فروشگاه پاترو

مشهد

فروشگاه خندان

«جناب آقای خندان»

مشهد، چهارراه شهدا، بازار بزرگ مرکزی، فاز 1، طبقه همکف،

پلاک 131

مشهد

پخش سید

«جناب آقای کاظم زاده»

مشهد، خیابان دانش، دانش شرقی 12، نجف زاده 1،
پلاک 50

مشهد

فروشگاه نو پوش

«جناب آقای حاجی پور»

مشهد، بلوار مدرس، مجتمع تجاری مدرس، طبقه پایین، پلاک 14

مشهد

پخش گلچین

«جناب آقای پورمند»

مشهد، خیابان 4 طبقه، مجتمع تجاری جنت، طبقه همکف، پلاک 32

مشهد

فروشگاه مبارکی

«جناب آقای مبارکی»

مشهد، خیابان ۱۷ شهریور، سرای ۴۱۴

مشهد

پخش یکی یدونه

«جناب آقای سید علی فکری»

مشهد، خیابان 17 شهریور، سرای 9، پلاک 2.37 – 2.46 – 2.52

مشهد

فروشگاه دانشمند

«جناب آقای دانشمند»

مشهد، خیابان ۱۷ شهریور، عنصری شرقی ۲

مشهد

پخش پاپوش

«جناب آقای منوچهر کنویسی»

مشهد، بلوار مصلی، بازار بزرگ مولوی، فاز 2، پلاک 228 و 229

مشهد

فروشگاه پاتن پوشان

«جناب آقای جعفر حسینی بایگی»

مشهد، ۱۷ شهریور، خیابان دانش شرقی، نبش شهید حنایی۱۷، پلاک۱

مشهد

پخش مهدی

«جناب آقای صنعت باف»

مشهد، میدان ۱۷ شهریور، سرای ۹، پلاک ۱/۸

مشهد

فروشگاه کیان

«جناب آقای پولانی»

مشهد، خیابان 17 شهریور، سرای 3، طبقه دوم، پلاک 2.37

مشهد

پخش نیک سیرت

«جناب آقای مرتضی نیک سیرت»

مشهد، چهارراه مقدم، طبرسی کاشانی ۲، بعد از چهارراه اول، پلاک ۱۹

مشهد

پخش ابریشمی

«جناب آقای مهدی ابریشمی»

مشهد، ۱۷ شهریور، مجتمع تجاری سی نور، طبقه پایین، پلاک ۱۸۷